Menu
Sluit
Vita Producten BV
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde
Postbus 114
Tel: 0031 (0) 36 522 49 50
Route

Chaos Philosoforum (Bewustwording)

Status Humana

Interpretatie
De hieronder geplaatste afbeelding representeert de omvorming (transformatie) van de Chaos Philosophorum; in dit geval de Prima Materia in de Coelum Philosophorum, ofwel de geperfectioneerde Prima Materia, zijnde de Lapidis Philosophorum, beter gezegd: de steen der wijzen. De steen der wijzen is hier voorgesteld als de Kroon op het geheel. 
 
 
Aan de onderzijde van de afbeelding binnen de groene berg zijn de 9 stuks achthoekige stenen te zien die bekend staan als het magische vierkant van Saturnus ofwel het Emerald Tablet dat de alchemie van de persoonlijke transformatie beschrijft. Deze stenen bevatten de tekenen en numerologische equivalenten van al de fundamentele materiële vormen van het proces. Elk van deze stenen is voorzien van een 7-puntige ster, voorstellende de 7 stappen van het transformatie- of zuiveringsproces. Het getal 7 is een getal dat in andere geschriften waaronder de Bijbel staat voor een afgeronde volheid. Het is klaar! Denk hierbij onder andere aan de 7 scheppingsdagen uit Genesis waarin herkenningspunten zijn aan te wijzen met de 7 stappen van transformatie.
 
 
De Steen der Wijzen
 
Stap 1
Op de top van de groene berg is een alchemische oven geplaatst voorstellende de eerste stap van de transformatie. Dit is de plaats waar de 4 archetypische scheppingselementen (Lucht, vuur, aarde en water) worden vermengd en verhit in het vuur van de existentie. Ca. 600 v.Chr. ging de mythe over in wetenschappelijke belangstelling voor de wereld en haar ontstaan.Thales van Milete, de man met wie de westerse filosofie een aanvang neemt deed de uitspraak: “Alles is water” en Anaximander stelde het apeiron (het onbegrensde) voorop als oorsprong van de elementen en het leven zelf, en was de tweede die het oude ego van mensen veranderde in een nieuw bewustzijn dat tot doel had de wereld in rationele termen te verklaren.
 
Stap 2
Boven op de alchemische oven staat de distilleerkolf waarin zich het transformatieproces voltrekt, en het reinigende water de restanten zoals de voorwendselen en valse schijn van het oude ego doet oplossen. Plato’s ideeënleer (ca. 450 v. Chr) lost de restanten van het oude denken op door de dualiteit in eenheid van geest en stof, van ziel en lichaam te proclameren en het geestelijke bij monde van de ideeën tot het hemelse te verheffen en zodoende te zuiveren van aardse misvattingen. De ideeën werden tot norm verheven.
 
Stap 3
In het scheidingsproces dat wordt gesymboliseerd door een opvliegende vogel die oprijst als de verpersoonlijking van het nieuwe gezuiverde zelf, het ego dat het oude kleed heeft afgelegd en door vuur en water is gereinigd. Descartes (1596-1650) spreekt het Cogito ergo sum uit: Ik denk dus ik ben, als de van elkaar afhankelijke scheiding van het denken en zijn, van geest en lichaam. Het gevolg hiervan is niet alleen een scheiding van lichaam en geest maar ook van ratio en gevoel (mannelijk en vrouwelijk) en vormt daarmee een basis voor het rationalisme en de moderne wetenschap.
 
Stap 4
In de conjunctie werken de koning en de koningin als de symbolen voor de archetypische krachten van de zon en de maan samen om het kind van de filosofie op een hoger plan van zuiverheid te brengen: De visie van G.F.Hegel (1770-1831) verwoord in zijn “ Absolute geest” stond voor de synthese van object en subject tot het absolute denken dat hij verwerkelijkt zag in de Kunst, Religie en Filosofie. Daarin smelten alle tegendelen samen tot het ene absolute.
 
Stap 5
Het hieruit volgende fermentatieproces wordt gesymboliseerd door de plotselinge verschijning van een wolk van neerhangende bloemen. Karl Marx (1818-1883) luidt het tijdperk van de klassenstrijd in dat op wereldniveau gisting, rotting en verval teweeg zal brengen en demonische krachten los zal maken (Stalin en Hitler en veel anderen).
 
Stap 6
Het fermentatieproces wordt gevolgd door een distillatieproces waardoor de essentie als het ware uit de distilleerkolf omhoog rijst en gesublimeerd wordt tot een geheel nieuwe staat van bewustzijn. Francis Fukuyama: ( “Het einde van de geschiedenis”, 1992). De tegenwoordige tijd vormt het scharnierpunt naar een nieuw denken en een nieuw handelen.
 
Stap 7
Deze laatste stap wordt gesymboliseerd door de kroon van de coagulatie door welke stap beiden, zowel de materiele krachten van beneden als de spirituele krachten van boven tot één nieuw spiritueel wezen samenvloeien (Status Humana) ofwel de nieuwe mens.